Still Life after Chardin
Still Life after Chardin

124 x 138cm

Oil on canvas

Philadelphia, 1957

Fairmount Park
Fairmount Park

120 x 120cm

Oil on canvas

Alabama, 1958

Tuscaloosa Landscape
Tuscaloosa Landscape

103 x 159cm

Oil on canvas

Alabama. 1959

Tuscaloosa Landscape II
Tuscaloosa Landscape II

123 x 185cm

Oil on canvas

Alabama, 1959-60

Shamblin Place
Shamblin Place

100 x 117cm

Oil on canvas

Alabama, 1959

Construction I
Construction I

103 x 103cm

Acrylic on canvas

Alabama, 1960-63

Construction II
Construction II

103 x 103cm

Acrylic on canvas

Alabama, 1960-63

Yin Yang / Erotica
Yin Yang / Erotica

151 x 146cm

Acrylic on canvas wall hanging

Washington DC, 1973

The Arena
The Arena

168 x 116cm

Oil on canvas + Mixed media

Alabama, 1963

Blue Spirit
Blue Spirit

120 x 148cm

Acrylic on canvas

Pontiac, 1983

Still Life after Chardin
Fairmount Park
Tuscaloosa Landscape
Tuscaloosa Landscape II
Shamblin Place
Construction I
Construction II
Yin Yang / Erotica
The Arena
Blue Spirit
Still Life after Chardin

124 x 138cm

Oil on canvas

Philadelphia, 1957

Fairmount Park

120 x 120cm

Oil on canvas

Alabama, 1958

Tuscaloosa Landscape

103 x 159cm

Oil on canvas

Alabama. 1959

Tuscaloosa Landscape II

123 x 185cm

Oil on canvas

Alabama, 1959-60

Shamblin Place

100 x 117cm

Oil on canvas

Alabama, 1959

Construction I

103 x 103cm

Acrylic on canvas

Alabama, 1960-63

Construction II

103 x 103cm

Acrylic on canvas

Alabama, 1960-63

Yin Yang / Erotica

151 x 146cm

Acrylic on canvas wall hanging

Washington DC, 1973

The Arena

168 x 116cm

Oil on canvas + Mixed media

Alabama, 1963

Blue Spirit

120 x 148cm

Acrylic on canvas

Pontiac, 1983

show thumbnails